Годишен Технически Преглед – документи, изисквания и глоби

Всички автомобили регистрирани на територията на Република България, ежегодно подлежат на задължителен технически преглед (ГТП). Едва ли има смисъл в момента да разсъждаваме доколко техническите прегледи са фиктивни или истински и дали отразяват реално състоянието на автомобила. По-важното е да бъдем информирани за конкретните изисквания и документация, необходима за безпрепятственото минаване на ГТП, за да си спестим главоболията или разправиите с КАТ.

Имайте предвид, че ако досега е съществувала някаква възможност, автомобилът да мине ГТП само по документи (без реално да е присъствал на прегледа), то от началото на 2012г. тази практика е прекратена с поставянето на камери в пунктовете за извършване на ГТП, свързани директно с Изпълнителна Дирекция Автомобилна Администрация. Документите на автомобила също се сканират и изпращат в централата за сверяване.

 

ПРЕЗ КАКЪВ ПЕРИОД СЕ ПРЕМИНАВА ГТП И ДОКОГА Е ВАЛИДЕН

Може би по-точното наименование на техническият преглед не е „годишен“ а „периодичен“, защото някой превозни средства са длъжни да минават преглед и два пъти в годината.

- Леките автомобили трябва да преминават ГТП веднъж в годината.

- Таксиметровите автомобили са длъжни да се явят на ГТП през 6 месеца.

- Товарните автомобили на възраст над 10 години също са задължени да минават ГТП през 6 месеца.

- Новите автомобили трябва да се явят за първи път на ГТП на третата година, като вторият преглед се извършва две години след първия ( след петата година се явяват ежегодно).

ГТП е валиден до датата написана в талона за преглед! Препоръчително е да не чакате последният момент.

 

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГТП

-  Регистрационен талон на автомобила – част I и част II (голям и малък талон), като се допуска и ксерокопие на големия.

- Полица от валидна застраховка гражданска отговорност.

- Ако автомобилът има газова уредба трябва да разполага със стикер "GAS" на задното стъкло (удостоверението за ГТП, удостоверява и изправността на газовата уредба).

- Документ за платен данък МПС.

- Документ за самоличност на лицето, което представя автомобила на преглед.

 

КОЛКО СТРУВА ПРЕМИНАВАНЕТО НА ГТП И КОЛКО ВРЕМЕ ОТНЕМА

По-принцип всеки пункт за ГТП определя сам цената за преглед, която обикновено е около 40 лева. Заплащат се стойността на прегледа и стойността на удостоверението и знака за технически преглед.

Времетраенето на един технически преглед е не по-малко от 20 минути, през които е препоръчително да стоите настрана.

 

КАКВО СЕ ГЛЕДА ПРИ ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

При ГТП се гледа цялостното състояние на автомобила, отбелязвано в следните точки:

- Идентификация на ППС (табели с рег. номер, документация, VIN и др.);

- Оборудване на спирачната уредба (функциониране, състояние, ръчна спирачка, ABS и др.);

- Кормилно управление (механично състояние, хлабини, серво и др.);

- Видимост (поле на видимост, състояние на стъклата, огледала за обратно виждане, чистачки и др.);

- Светлини, светлоотражатели и електрическо оборудване (функциониране на фарове, габарити, стопове, мигачи, аварийни светлини, акумулатор и др.)

- Оси, колела, гуми и окачване (оси, състояние на джанти, гуми и окачване)

- Шаси и оборудване свързано с шасито (състояние на рама, каросерия и др.)

- Друго оборудване (колани, пожарогасител, аптечка, клаксон, скоростомер и др.)

- Вредно въздействие (шум, емисии от отработили газове, течове)

Преди преминаване на ГТП е препоръчително да измиете автомобилът си, защото не е без значение неговото добро визуално състояние. Огледайте състоянието на осветителната си уредба, стъклата (пукнатини) и изпускателната си система (корозия, дупки, пушек) По-принцип автомобилите с премахнат катализатор преминават по-трудно през ГТП.

 

КАКВИ СА ГЛОБИТЕ АКО КАРАМЕ С ИЗТЕКЪЛ/НЕВАЛИДЕН ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

Ако от КАТ установят, че карате автомобил без ГТП, могат да ви напишат глоба с фиш на стойност до 50 лв. Санкцията е за това, че управлявате технически неизправен автомобил. Полицаите могат да решат да ви напишат и акт, при който след влизане на наказателното постановление в сила, освен паричната санкция ще ви бъдат отнети и до 5 контролни точки.

По сериозни разправии може да имате с вашите застрахователи, ако с автомобилът ви без валиден ГТП стане инцидент. Вашият застраховател може да ви откаже изплащане на обезщетение по застраховка "Каско" тъй като сте управлявали технически неизправен автомобил! Това важи с особена сила в случаите, когато вината е ваша (няма право на регрес). Всички застрахователи по застраховка "Каско" включват в условията си изключение за управление на технически неизправно МПС.

Застрахователят може да откаже да изплати и обезщетение по застраховка "Гражданска отговорност" на понеслите вреди лица или да предяви регресен иск към вас, в случай че автомобилът ви е бил без валиден талон за технически преглед. Вредите могат да достигнат огромни размери!

 

Теодор Трифонов, Autoreview.bg

popup content