Диагностика на двигателя по състоянието на запалителните свещи

Запалителната свещ е един съществен елемент от запалителната система на двигателите с вътрешно горене. Тя се намира в надбуталното пространство в двигателната глава и задачата и е да възпламени сгъстената гориво-въздушна смес. Свещта се състои от главен електрод, изолатор с керамичен корпус и електрод за "маса", който е херметично закрепен в изолатора.

От запалителните свещи, в голяма степен зависи лесното запалване на двигателя, работата му при празен ход, при ускоряване и достигане на максимална скорост. По техния външен вид, може да се извадят и някой важни заключения за общото състояние на двигателя и състоянието на неговите различни възли и системи.

 

ПРЕГЛЕД НА ЗАПАЛИТЕЛНИТЕ СВЕЩИ

Ако сте решили да правите диагностика на състоянието на своя автомобил по вида на запалителните свещи, имайте в предвид, че това трабва да става след продължителна работа на двигателя. Най-добрият вариант е проверката да се осъществява след изминаване на поне 250км., след като първоначално запалителните свещи са били чисти. Ако правите преглед непосредствено след студен старт, по свещта може да има образуван черен нагар, което би ви довело до грешни изводи, тъй като той може да се е образувал от принудително студената смес след стартиране.

 

ДИАГНОСТИКА

1.Запалителна свещ на отлично работещ двигател с оптимални характеристики(икономичен и без разход на масло). Керамичното покритие на централния електрод е в светлокафяв цвят с незначителни нагари и отлагания.
 

 

 

 

2.Запалителна свещ на двигател с повишен разход на гориво, причинен от задръстен въздушен филтър, богата горивна смес или лошо регулиран карбуратор. Централният електрод е покрит с черен нагар.
 

 

 

 

 

3. Свещ от двигател работещ с прекалено бедна горивна смес, което може да причини прегряване на горивната камера и самата свещ. Светло сив до бял цвят на централния електрод.
 

 

 

 

 

4.Свещ характерна за двигател работещ с добавки с метално съдържание в своя състав. Продължителното им използване може да прекъсне работата на свещта. Централният електрод е с "керемиден" до червен цвят.
 

 

 

 

5. Запалителна свещ от двигател със заминали гумички на клапаните (най-честата причина). Свещта е омаслена, особено нейната резба. Подобен двигател се характеризира с неравномерна работа след стартиране, която се нормализира след достигане на работна температура. Налице са повишен разход на гориво и синьо-бял пушек от ауспуха.
 

 

 

6.Свещ от неработещ цилиндър. Причината може да бъде в прегорял и разрушен клапан или сегменти. Двигателят работи неравномерно, дори и след достигане на работна температура, има загуба на мощност и значително повишен разход на гориво. Централният електрод и цялото му керамично тяло са плътно покрити с масло и капки гориво. Подобен двигател, най-често е за основен ремонт.
 

 

 

7.Запалителната свещ е разрушена (електрод, обвивка), като двигателя работи неравномерно, с осезаема загуба на мощност и увеличен до два пъти разход на гориво. Причините най-често са в продължителното използване на гориво с ниско октаново число водещо до детонационно горене, минимално предварение на запалването или дефект в свещта.
 

 

 

 

8.Свещ на двигател с повишен разход на масло, като цвета на свещта не е от значение. Причината може да бъде в запекли или износени маслени сегменти, като двигателя има повишен разход на масло, а от ауспуха излиза синкав дим.

 

 

 

 

 

ИЗБОР НА ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ И ГРИЖА ЗА ТЯХ

За да осигурите оптимална работа на своя двигател е необходимо да следите състоянието на свещите, поне при всяка смяна на масло. Обслужването им се изразява в почистване на нагара с телена четка (внимавайте да не одраскате изолатора) и регулиране на разстоянието на електродите. Хубаво е при обратен монтаж, местата на свещите да се разменят, тъй като цилиндрите на двигателя работят при различна температура (по-висока при средните цилиндри). Обикновено животът на една запалителна свещ е около 30 000км., разбира се ако двигателя е в изправност. При избора на свещ за вашия автомобил, трябва да се съобразите с предписанията на производителя му относно работното топлинно число. То се изразява в степента на устойчивост на свещта към топлинното натоварване на двигателя при различните условия на работа. Свещта трябва да достига температура на самопочистване при всякакви условия на експлоатация. С предписанията на авто-производителя трябва да се съобразите, и когато става въпрос за броя на електродите на запалителните свещи. Ако автомобилът ви работи на газ поставяйте свещи с един електрод.

popup content