Повреди и грижа за охладителната система на автомобила

С настъпването на летния сезон и високите температури рязко се увеличава и рискът от прегряване на нашия автомобил. Разбира се, тази беля може да се случи по всяко време, но е факт, че лятото е особено труден период за охладителната система, особено ако в нея има някаква неизправност или не е настроена, както трябва.

Практически по-малко от една четвърт от отделената при работата на двигателя топлина бива използвана. Останалата част трябва да бъде разсеяна по подходящ начин (моторно масло, вътрешно триене), осигурявайки нормалната работа на отделните двигателни компоненти. Една голяма част от остатъчната топлина (над 30%) се усвоява и разсейва от охладителната система, затова нейното добро състояние е от съществено значение за оптималната работа на двигателя, а евентуалните и повреди могат да причинят много сериозни щети, стигащи често и до основен ремонт.
 

УСТРОЙСТВО НА ОХЛАДИТЕЛНАТА СИСТЕМА

Охладителната система се състои от кожух, който загражда горещите части от двигателя, радиатор, охлаждащ горещата вода от двигателя чрез въздух, вентилатор, който тласка въздух към радиатора и водна помпа, която осигурява циркулацията на охлаждащата течност през системата. Размерите на радиатора и вентилаторната перка са строго изчислени за всеки автомобил, за да осигуряват нормално охлаждане на двигателя по време на работа, в рамките на различните условия на околната среда. Една от съществените части в охладителната система е термостатът, който се намира в тръбите, които отиват от двигателя към радиатора.

ТЕРМОСТАТ

Термостатът регулира потока охлаждаща течност от двигателя към радиатора. Той играе ролята на регулатор в охладителната система, за да може бързо да се постигне и в последствие задържи оптималната за двигателя работна температура дори при екстремни климатични условия. Идеалната работна температура на двигателя с вътрешно горене е между 75 - 90C. За постигане на тези цели е необходимо да се намали по подходящ начин ефективността на охладителната система, като нейната циркулация се ограни само в рамките да двигателя. Това е и ролята на термостата.

Той функционира като клапан, регулиращ потока на охлаждащата течност. Понякога термостатът се използва като превключвател за затваряне и отваряне на електрически връзки след достигане на определена температурна граница. Това обикновено става при достигане на опасно висока температура (включва се предупредителна лампа на таблото) или за включване на вентилаторната перка.

Всеки термостат монтиран в охладителната система е снабден с малък отвор за въздушните мехурчета, който остава отворен дори при студен двигател. При тези условия клапанът на термостата остава затворен, за да се избегне образуването на въздушни джобове. Топлината и въздухът се транспортират по-бавно от водата. Ако моторът е прекалено горещ, то термостатът няма да отвори системата за преминаване на водата в правилния момент.

За да се избегне задържането на циркулиращата вода в помпата, е важно камерата, където е поместен термостатът, да бъде свързана с водната помпа посредством "бай-пас" клапан. Когато двигателят е студен, "бай-пас" клапанът е отворен и затваря след като двигателят е вече горещ, а термостатът отваря и затваря охлаждащата верига.

ПРИЧИНИ ЗА ПРЕГРЯВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

Понякога температурата в охладителната система може да се покачи драстично, което да доведе до прегряване на двигателя. Причините за това са различни:
- термостатът не "отваря" и не пуска охладителната течност да премине през радиатора за охлаждане.
- липса на достатъчен поток охладителна течност, която циркулира в системата, в резултат на лошо състояние на лопатките на водната помпа.
- разхлабен ремък на водната помпа, което води до недостатъчен поток на охладителната течност в системата.
- замърсен радиатор. Ако радиаторът е замърсен, охладителната течност не може да преминава с необходимия дебит и не може да се охлади до нужната температура. В този случай почистването е задължително, като е препоръчително това да се извърши в специализиран сервиз. Тръбите в радиатора имат различен диаметър, като на определени места те се стесняват за да задържат водата в питата му докато се охлади. Ако при почистване тези размери бъдат променени по невнимание, то водата ще преминава по-бързо и следователно няма да може да се охлади колкото е необходимо. Ето защо е възможно след почистването на тръбната система двигателят да продължи да загрява до по-високи температури.

Когато двигателят е оборудван с вентилаторна перка, при подмяната на термостата е наложително да се извърши подмяна и на терморегулатора, защото е необходимо вентилаторът да се включва при определената температура, а износването на терморегулатора води до отклонение от зададените параметри.

Важно е често да проверявате херметичността и плътността на охладителната система за течове или охлаждаща течност в моторното масло. Следете редовно нивото на охлаждащата течност в автомобила, за да реагирате навреме, ако тя започне да се "губи". Следете състоянието на маркучите и връзките.

От значение е качеството на охлаждащата течност. През лятото е добре съотношението антифриз/вода да бъде 50/50. През зимата смесвайте съставките спрямо минималните температури, но не карайте изцяло на антифриз. Препоръчително е охладителната течност да се подменя изцяло на две години, като същевременно с това се промива и радиаторът (със силна струя вода в посока обратна на посоката на движение на охладителната течност поотделно за радиатора и водната риза)

Следете обтягането на ремъка задвижващ водната помпа.

КАКВО ДА ПРАВИМ АКО ДВИГАТЕЛЯТ ПРЕГРЕЕ

Ако все пак се стигне до прегряване на двигателя има няколко препоръчителни стъпки, които да предприемете, независимо дали шофирате в града или извън него.
1. Включете парното на максимална степен, за да отнемете от топлината на двигателя.
2. Ако условията ви позволяват, карайте на по-ниска предавка по нанадолнище, без да натискате газта. Ако нямате тази възможност отбийте в страни и спрете.
3. Оставете двигателя да работи, освен ако охладителната течност не е изтекла. В такъв случай го изгасете.
4. Погледнете дали вентилаторната перка работи.
5. Отворете капака и проверете за евентуални течове, както и нивото на самата охладителна течност. В никакъв случай не отваряйте капачката, докато температурата не се понижи!
6. Когато температурата се понижи, отворете внимателно капачката на казанчето за охладителна течност и ако се налага долейте нова. Важно е това да става постепенно, за да може новата течност да се затопли преди да достигне двигателя.

ПЪЛНЕНЕ НА ОХЛАДИТЕЛНАТА СИСТЕМА

Когато пълните охладителната система с течност трябва да следвате няколко задължителни стъпки:
1. Пълнете радиатора бавно.
2. Когато се напълни, запалете двигателя, без да го форсирате.
3. Охладителната течност започва да циркулира в системата, запълвайки празнините. Тя се загрява и термостатът "отваря". Нивото на течността в радиатора намалява, затова добавете, колкото е необходимо, за да се обезвъздуши системата. След като това стане, всички пространства в охладителната система са изпълнени от течност, която е изместила въздуха. Нивото на водата в радиатора спада, недопълването му е друга причина за прегряването на двигателя.
4. Ако автомобилът разполага с разширително казанче го напълнете.

Ако тези стъпки не се спазват, то в двигателя ще настъпят големи температурни колебания, температурата ще се повиши значително, което ще доведе до повишаване на налягането. Това на свой ред води до силно изтласкване на въздуха (подобно на кипене).
 

Теодор Трифонов, Autoreview.bg

popup content