Документи и съвети при покупко-продажба на употребяван автомобил

Покупката на употребяван автомобил е отговорна задача. Проучване на пазара, търсене на най-подходящия екземпляр, като марка, вид и цена и проверка на неговото техническото състояние. За избора на най-подходящия за Вас автомобил се доверете на нашия опит, като така ще спестите излишно време в проучване на пазара и търсене сред хилядите обяви за употребявани автомобили. Ние ще намерим най-доброто решение за Вас. Как става това - вижте ТУК!

Съществена и важна част от целия процес е финализирането на сделката за покупко-продажба, с оформяне на необходимите за това документи. Ще разгледаме най-често срещаните ситуации, с които се сблъсква купувачът на употребяван автомобил в тази финална фаза от процеса.

 

ПОКУПКА НА АВТОМОБИЛ ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Когато сте избрали да закупите автомобил от собственик - продавач, който е физическо лице е необходимо първо да прегледате талона му за регистрация. Името на собственика изписано в талона трябва съответно да бъде същото лице, с което се договаряте и ще извършите сделката по покупко-продажба. Важно е да се уточни дали собственикът е женен/омъжена и съпругът/ата също е съгласен/а да продаде автомобила, тъй като семейната половинка също се явява собственик и неговото/нейното присъствие при подписване на договора е задължително. Ако превозното средство е придобито преди брака, по наследство, по дарение или съпрузите са подписали предбрачен договор, в който са изяснили имуществените си отношения, това изискване отпада.

След като сте уточнили собствеността изискайте от собственика квитанция за платен данък на колата за текущата година, както и валидна (към датата на покупката) застраховка "Гражданска отговорност".

След като всичко изложено по-горе е налично можете да преминете към подготовка на договора - от вас, юрист или нотариуса, който ще изповяда вашата сделка. Договорът трябва да е писмен, а подписите на продавача и купувача трябва да бъдат заверени нотариално.
Към договора е необходимо да се приложат декларация за българско гражданство и семейно положение (чл. 25, ал. 8 от ЗННД), което ще даде яснота по въпроса дали съпругът/ата също е собственик на продавания автомобил, както и декларация за липса на данъчни задължения към бюджета, подписана от продавача (чл. 264, ал. 2 от ДОПК).

ПОКУПКА НА АВТОМОБИЛ "НОВ ВНОС", БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Подобни автомобили се предлагат най-често от автокъщи и хора, занимаващи се с внос на употребявани автомобили от държавите от ЕС. При покупка на такъв автомобил отпада изискването за подписване на договор пред нотариус, който да завери подписите ви.
Необходими са ви само следните документи:
- Платена "екотакса"
- Талон на автомобила
- Договор подписан при закупуването на автомобила в чужбина - ако е закупен от физическо лице. Ако той е закупен от юридическо лице ви трябва фактурата издадена при неговото закупуване.

ПОКУПКА НА АВТОМОБИЛ ОТ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ако продавачът на избрания от вас автомобил е юридическо лице (търговско дружество) ви трябват:
- Голям талон на автомобила.
- Квитанция за платен за текущата година данък.
- Валидна към датата на покупка застраховка "Гражданска отговорност".
- Писмено решение за продажба на превозното средство, взето от органа, който управлява юридическото лице.
- Декларация за липса на данъчни задължения към бюджета (чл. 264, ал. 2 от ДОПК).
- Актуално състояние (може да се провери и от нотариуса при извършване на сделката).

Управителят на юридическото лице продаващо автомобила трябва да присъства лично при подписване на договора. Ако той няма тази възможност, неговият представител трябва да представи нотариално заверено писмено пълномощно за продажбата на автомобила, подписано от управителя и нотариално заверена Декларация за липса на данъчни задължения.

ПОКУПКА НА НАСЛЕДСТВЕН АВТОМОБИЛ

Този случай е често срещан, когато сте избрали автомобил, чийто собственик, вписан в талона на колата е починал, а вие го закупувате от негов наследник.
Трябват ви следните документи:
- Голям талон на автомобила.
- Квитанция за платен за текущата година данък.
- Валидна към датата на покупка застраховка "Гражданска отговорност".
- Удостоверение за наследници, валидно към датата на подписване на договора.
- Декларации за липса на данъчни задължения към бюджета подписани от всички продавачи вписани като наследници в удостоверението.

Всички лица, вписани като наследници в удостоверението за наследници трябва да присъстват лично при изповядване на сделката. Ако някой от тях няма тази възможност, към всички изброени документи трябва да се представи и писмено пълномощно за продажбата на автомобила подписано от отсъстващия наследник с нотариална заверка на подписа му, както и нотариално заверена Декларация за липса на данъчни задължения към бюджета.

popup content