Газовите уредби – факти и митове

С постоянно увеличаващите се цени на горивата, все повече българи се ориентират към пропан-бутана като алтернативен горивен източник за своите автомобили. Тенденцията в последните години се разпространява главоломно в цяла Европа, като иновациите и изследванията в тази сфера не спират. Пропан-бутанът, известен също като LPG (втечнен петролен газ) е смес от леките въглеводороди пропан (C3H8) и бутан (C4H10), които се намират в газообразно агрегатно състояние при атмосферна температура и налягане. LPG се извлича предимно от находищата на петрол и природен газ или се получава при преработката на нефт в рафинериите. При нормални температура и налягане LPG  е в газообразно състояние, а при повишено налягане, в течно състояние. LPG горивото влиза в двигателя в газообразно състояние, лесно се смесва с въздуха и равномерно пълни цилиндрите на двигателя с еднородна гориво-въздушна смес, която изгаря почти напълно.

 

ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ

Използването на LPG като горивна система, има редица предимства. На първо място разбира се е икономията с до 50% на разходите за гориво, сравнено с бензина. Много се спори и по въпросът за надеждността, безопасността и износването на двигателя при използването на пропан-бутан. Газта не отмива масления филм от стените на цилиндрите и не разрежда маслото в картера, тъй като попада в двигателя в газообразно състояние. Това в голяма степен намалява износването на цилиндрите и увеличава ресурса на двигателя. Гориво-въздушната смес изгаря почти изцяло, поради което не се образува нагар по буталата, клапаните и запалителните свещи. Наблюдава се и намаляване на токсичността на отработените газове тъй като пропан-бутанът не съдържа олово и сяра, както и значително по-безшумна работа на двигателя.

По въпросът за безопасността може да се каже, че ако системата е монтирана правилно и професионално, то тя не е по-опасна от всяка друга горивна система.

При използването на LPG, разходът на газ е увеличен с 10 - 15% спрямо бензиновия разход, поради различната плътност на горивата. Поради по-бавното изгаряне на пропан-бутана, се наблюдава и спад в мощността на двигателя с 5 до 7%, но от друга страна, високото октаново число на LPG (103 - 105), изключва появата на вредните за двигателя детонации.

 

ВИДОВЕ ГАЗОВИ УРЕДБИ

LPG системите биват два вида - конвенционални газови уредби и по-усъвършенстваните системи, тип газов инжекцион.

При конвенционалната газова уредба, горивото се подава чрез смесител. Тя се прилага най-вече в автомобили с карбуратор,  моноинжекцион или с  по-стари модели инжекцион. Разбира се е възможен и монтажът в автомобили с многоточкови инжекциони, но там рискът от получаване на гърмеж (backfire) е доста по-висок. Той се причинява от бедна горивна смес (гърми в смукателните колектори или въздушния филтър) или от прекалено богата горивна смес (гърми в изпускателната система). От гърмежът могат да пострадат M.A.P. сензора, дебитомера и други системи в автомобила. Ако все пак предпочетете конвенционална газова уредба, бъдете сигурни в настройките на системата, които трябва да се извършат задължително от специалист. Също така е препоръчително след монтаж да минете през газ-анализатор, където да се провери съотношението въздух/гориво на горивната смес.

Тъй като тук настройките се извършват ръчно, е възможно да намалите значително разходът си на газ, което обаче ще доведе до доста осезаем спад в динамиката на автомобила. За по-ефикасна работа на газта е важно, впръскването на газта ( чрез т. нар. „плочка“) да се извършва максимално близо до всмукателните колектори.

Обикновените газови уредби са предпочитани главно поради по-ниската си цена спрямо инжекционните.

 

При газовият инжекцион горивото се подава чрез дюзи пред всмукателните клапани и количеството му се оптимизира и калкулира постоянно чрез компютър. По този начин се запазват динамичните характеристики на автомобила и се оптимизира до максимум разходът на гориво. Последното поколение инжекционни системи дава разлика от едва 2% в мощността на автомобила, сравнено с бензина.  

Газовата инжекционна система е значително по-прецизирана от конвенционалната. При нея рисковете от повреда в двигателя са сведени до минимум, като в същото време автомобилът запазва почти изцяло своите динамични характеристики, поради по-доброто изгаряне. Разходът на гориво е не по-висок от 10-15% спрямо бензиновия измерен в литри. Автомобилът запалва на бензин и след  достигане на оптималните параметри автоматично превключва на газ.  Газовият инжекцион се монтира успешно и на автомобили с мощност над 300кс.

 

Цените на конвенционалните и инжекционните газови системи варират в широки граници. Обикновените АГУ най-често се предлагат за около 400 до 500лв.. Газовите инжекциони се намират на цени от 800 до 2000лв. за четирицилиндрови двигатели, а ако  автомобилът е с 6 или повече цилиндъра цената се покачва значително. Когато си купувате газова система, вие получавате и плащате за комплексна услуга  и качеството на тази услуга зависи от качеството на  вложените  материали и от опита на инсталатора, което в  повечето случаи определя цената. Разнообразието от предлагани марки е голямо - BRC, LOVATO, STAR GAS, LO-GAS, TOMASETTO, BSM и други. Преценете коя отговаря най-добре на вашите изисквания като цена и качество. Много важен е и сервиза, където ще ви бъде поставена системата. Не се насочвайте към най-евтините предложения на пазара, тъй като се предлагат и системи неотговарящи на стандартите, както и ментета на известни марки. Препоръката често е от човек, които има подобна система, и според него тя работи напълно задоволително, но имайте в предвид, че ако една евтина система работи добре при определен тип коли, това не е гаранция, че ще работи и при останалите.

Както при автомобилите, така и при газовите системи има различно ниво на качество, гаранции и дефекти, за които трябва да се осведомите. Заинтересувайте се колко в действителност ще бъде разходът на газ спрямо бензин, защото обещанията, които се дават за разход на газ, еднакъв с разхода на бензин са заблуда.

Когато избирате бутилка за газта, съобразете фактори като километрите, които изминавате и пространството в багажника, с което разполагате.

Каквато и LPG система да изберете, знайте, че добрата работа и поддръжка на колата на бензин са задължителни за да работи безпроблемно и на газ. Цялостното състояние на автомобила трябва да е добро, като особено важни са системата за подаване на бензин и поддръжката на системата за запалване - бобини, свещи и кабели за свещи. Най подходящи за автомобили на газ са свещите с един полюс.

Другият фактор за безпроблемно шофиране на газ е изправната изпускателна система, и най-вече съпротивлението, което създава на отработените газове.

Добрата газова система трябва да работи безпроблемно на газ и на бензин. Много водачи, карайки известно време на газ установяват, че автомобилите им постепенно изгубват своята пъргавина и динамика на бензин. В такъв случаи, ако не се касае за проблем в бензиновата помпа, се поставя диагноза "запушване на дюзите". На запушване на дюзите са подложени най-вече електронно управляемите инжекционни системи с разпределено впръскване. Затова е препоръчително, макар и с газова уредба, понякога да карате своя автомобил и на бензин.

Ако изминавате значително количество километри с вашия автомобил, поставянето на газова уредба определено ще бъде рентабилно, като се има в предвид, че цената на газта е около два пъти по-ниска от тази на бензина.

Теодор Трифонов, Autoreview.bg

popup content