Ауспухът - как да удължим неговия живот и да го предпазим от повреди

 

 
Определено изпускателната система е един от компонентите в автомобила, на които автолюбителите обръщат най-малко внимание. Обикновено грижата за нея се свежда до закупуването на лъскав "спортен" накрайник или турско гърне, което да придаде звук на "бегачка". Обикновено за ауспуха се сещаме, когато падне или започне да издава звуци достигащи нивата на тези във Фирмула 1. На практика обаче ауспухът е една от най-натоварените системи на автомобила, функционираща при екстремни условия - големи температурни амплитуди, жестоки вибрации, вътрешна и външна корозия и атаки от страна на камъни, кал, вода и луга през зимата.
 
В съвременните автомобили ауспухът не е просто "гърне", а изпълнява редица важни функции:
- Свежда до минимум шума от работата на двигателя;
- Намалява нивата на вредните въглеродни окиси, азотните окиси и изгорелите въглеводороди;
- Насочва изгорелите газове извън купето на автомобила;
- Оптимизира работата на двигателя като осигурява непрекъснат и равномерен поток на изгорелите газове извън двигателя.
 
КОМПОНЕНТИ НА ИЗПУСКАТЕЛНАТА СИСТЕМА
При автомобилите с предноразположен двигател, ауспуховата система тръгва от него минавайки по цялата дължина на автомобила и съдържа следните основни компоненти:
- Колектор - обикновено е изработен от лят метал и насочва горещите отработени газове от цилиндрите на двигателя към отводната тръба;
- Отводна тръба - тя пренася газовете и парите от колектора към останалите компоненти на изпускателната система;
- Каталитичен преобразувател - превръща вредните газове отделени от двигателя в безвредни емисии на въглероден двуокис и водни пари. Това е важна система в автомобила, на която сме обърнали специално внимание в нашата тема   "Катализаторът - устройство, проблеми и премахване";
- Гърнета - предно, междинно и задно. Тяхната основна функция е да намаляват шума и обема на парите до нормални нива. Те осигуряват правилното протичане на изгорелите газове през изпускателната система, без ограничаване на динамичните характеристики на двигателя. В зависимост от разположението си, гърнето бива предно, междинно или задно, като повечето съвременни автомобили имат поне две гърнета;
- Задна тръба - предназначена е за извеждане на отработените газове далеч от купето на автомобила, за да се предотврати  проникването на газове в пътническото пространство.
 
Екологичните тестове показват недвусмислено, че повредената ауспухова система увеличава до 2 - 3 пъти нивата на вредните емисии от двигателя
При повредена система, освен неприятните звукови ефекти, съществува съвсем реална опасност в купето да проникнат отровни газове, които да застрашат сериозно здравето на пътниците. 
Неизправната ауспухова система може да доведе до снижаване на мощността на двигателя и динамичните характеристики на автомобила.
За да се осигури правилното и функциониране, ауспуховата система трябва редовно да се проверява. Ако не правите това съществува риск от повреда в съвсем неочакван момент. Факт е, че повредена ауспухова система е една от 10-те причини за повикване на пътна помощ.
 
НЯКОЛКО СЪВЕТА УДЪЛЖАВАЩИ МАКСИМАЛНО ЖИВОТА НА АУСПУХА
Избягвайте кратките пътувания - при тях температурите на ауспуха са ниски, което води до кондензиране на водни пари по вътрешните компоненти на системата. Те от своя страна образуват киселини с някои от останалите съединения, съдържащи се в отработените газове и предизвикват силна корозия, намаляваща значително живота на системата.
Избягвайте шофирането в неблагоприятни пътни условия - наличието на пясък, кал, камъни, сол, вода по пътната настилка, могат да повредят ауспуха. Ако нагорещената система се натопи във вода или се допре до сняг, настъпва бързо свиване на материала, което отслабва заваръчните шевове и уплътненията на компонентите.
Препоръчително е да избирате висококачествени ауспухови системи и квалифициран сервиз. Това ви гарантира, че ауспухът ще има по-дълъг живот, дефектите ще бъдат избегнати а монтажът ще бъде извършен правилно и с нужните инструменти, при спазване на необходимите разстояния до каросерията и компонентите на окачването.
 
Теодор Трифонов, Autoreview.bg
popup content