Купуваме повече автомобили отколкото европейците

 

Според данни изнесени от Асоциацията на европейските производители на автомобили (ACEA), в ЕС се наблюдава значително понижаване на покупките на нови коли, като само за месец януари спадът е с 7,1 % в сравнение със същият месец през 2011 г. Тревожното в случая е, че тази тенденция се потвърждава за четвърти пореден месец, а за последната една година само в 4 от месеците е имало подобрение. 
VW Golf е един от най-продаваните автомобили за 2011г. в Западна Европа
 
За разлика от спадът на продажбите в ЕС, в България за месец януари са регистрирани 1345 продажби на нови автомобили. За сравнение, данните на ACEA сочат, че през  януари 2011 г. у нас са били продадени 1200, т.е. бележим ръст от малко над 12 %.  
 
Най-сериозен е спадът на продажбите в Португалия – 47,4%, Франция – 20,7 % и Италия – 16,9%, а най-голям ръст бележат румънците, като при тях процентите са цели 86.4!
Може да се направи любопитно сравнение на данните на ACEA,  според които през 2011 г. регистрираните нови автомобили у нас, са били с 22,3 % повече от тези през 2010 г. 
popup content